เพลิดเพลินการชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา

ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมาชมสักครั้ง สำหรับการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ฯ สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาชมและจอดตามจุดต่างๆ หรือหากไม่มีรถส่วนตัวทางสวนฯมีบริการรถรางนำเที่ยว โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ได้แจ้งไว้ เมื่อมาถึงพื้นที่ภายในสวน จุดแรกสำหรับการเยี่ยมชม คือ Canopy walkway หรือ ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย โดยสามารถนำบัตรเข้าชมสวนที่ซื้อด้านหน้าทางเข้ามาแสดงให้เข้ากับเจ้าหน้าที่ ทางเดินลอยฟ้า มีระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้ ระหว่างทางเดินท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เขียวขจีเผื่อผ่อนคลาย ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ระหว่างทางเราจะได้ยินเสียงนกตลอด มาถึง กลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ มี 3 แบบคือ เรือนกระจกใหญ่ หรือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น เรือนกระจกขนาดกลาง เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป ตั้งอยู่บนลานเนินเขาที่สวยงาม ภายในอาคารใหญ่รวบรวมพรรณไม้ใน เขตป่าดงดิบ จากทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย ใช้ นอกจากนี้อาคารเรือนกระจกและโรงเรือนอื่นก็มีพรรณไม้ ที่น่าสนใจ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิน กล้วยไม้ ด้านหน้าอาคารมีน้ำพุขนาดใหญ่ รวมถึงสวนหย่อมตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด กลุ่มอาคารเรือนกระจก สวนดอกไม้ด้านหน้าอาคารเรือนกระจก จัดแสดงดอกไม้ผันเปลี่ยนกันไปตามแต่ละฤดู และแต่ละปีก็จัดไม่เหมือนกัน เพราฉะนั้นมาเที่ยวชมสวนในแต่ละครั้ง ก็จะได้ถ่ายภาพกับดอกไม้ที่ต่างกันไป สวนที่จัดแสดงในอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ คือ เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น แสดงไม้ป่าดิบชื้น เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ มีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ และมีทางเดินยกสูงที่สามารถเดินขึ้นไปชมพันธุ์ไม้ได้อีกด้วย จัดแต่งสภาพเหมือนกับเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆ เดินเล่นข้างในรู้สึกเย็นมาก มาถึงอาคารยอดฮิต ถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์ เรือนพืชทนแล้ง เป็นสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ พืชสกุลศรนารายณ์ กุหลาบหิน พืชอวบน้ำ และไม้แล้งทรงสูง ตอนนี้จัดมุมเก๋ๆ โดยนำเก้าอี้ทรงสูงมาวางให้ถ่ายภาพด้วย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยเสียค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน นักศึกษา คนละ 2 0 บาท ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ภิกษุ สมาเณร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ไม่เสียค่าเข้าชม รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 100 บาท รถบัส คันละ 200 บาท สามารถนำรถเข้าไปชมภายในสวนและจอดตามจุดต่างๆได้